Hoppa till innehåll

Simlångsdalen Toxic Tuna inleder samarbete för en hållbar läkemedelshantering

Simlångsdalen Toxic Tuna, det framgångsrika ishockeylaget, har nyligen startat ett samarbete med Recaremed, ett företag som specialiserar sig på läkemedelshantering. Genom detta samarbete syftar de båda parterna till att skapa en mer hållbar och effektiv lösning för hantering av läkemedelsavfall inom idrottsföreningen.

Recaremed är känt för att erbjuda en modern och hållbar lösning för läkemedelshantering, där de tar ansvar för hela förloppet – från sorteringslösning till upphämtning, leverans och destruktion av läkemedel. Genom tjänsten Recarebox kan kunder på ett enkelt och ansvarsfullt sätt ta hand om hela flödet av läkemedelshantering.

Säker läkemedelshantering i sportens värld

Simlångsdalen Toxic Tuna har valt att anamma Recaremeds system för att säkerställa att alla läkemedel, plåster och liknande produkter som används inom föreningen sorteras och hanteras på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt. Detta är ett steg mot en mer hållbar framtid för både föreningen och vår planet.

Samarbetet mellan Simlångsdalen Toxic Tuna och Recaremed är en viktig påminnelse om att alla sektorer, inklusive idrotten, behöver ta ansvar för sin läkemedelshantering och miljöpåverkan. Genom att välja en hållbar lösning för hantering av läkemedelsavfall bidrar Simlångsdalen Toxic Tuna till att minska mängden skadliga ämnen som når naturen och grundvattnet, och därmed skydda miljön för kommande generationer.

Förutom de miljömässiga fördelarna bidrar detta samarbete också till en ökad medvetenhet om vikten av korrekt läkemedelshantering bland både idrottsutövare och allmänheten. Det är en inspirerande förebild för andra idrottsföreningar och organisationer att följa för att säkerställa en hållbar och ansvarsfull hantering av läkemedelsavfall.

Samarbetet mellan Simlångsdalen Toxic Tuna och Recaremed visar att det är möjligt att kombinera sportens värld med en miljömedveten och ansvarsfull inställning till läkemedelshantering. Detta samarbete kan förhoppningsvis inspirera fler idrottsföreningar och organisationer att ta steget mot en mer hållbar framtid och bidra till en bättre värld för oss alla.

Så kan du hantera läkemedel hållbart – 5 tips

  • Lämna in gamla och oanvända läkemedel: För att förhindra att läkemedelsrester hamnar i naturen och påverkar miljön negativt, bör du lämna in gamla och oanvända läkemedel på ditt lokala apotek. De har system för att ta hand om läkemedelsavfallet på ett säkert och miljövänligt sätt.
  • Följ anvisningarna för förvaring och användning: Se till att du alltid följer anvisningarna på förpackningen när det gäller förvaring och användning av dina läkemedel. Detta bidrar till att minska risken för att läkemedelsrester hamnar i avloppet eller i naturen och påverkar miljön negativt.
  • Undvik att spola ner läkemedel i toaletten eller hälla dem i avloppet: Genom att inte spola ner läkemedel i toaletten eller hälla dem i avloppet förhindrar du att läkemedelsrester sprids i naturen och förorenar vattendrag och grundvatten.
  • Sortera ditt läkemedelsavfall: Om du har förpackningar, kartonger eller tomma burkar från läkemedel, se till att sortera dem korrekt enligt lokala regler för återvinning. Genom att göra detta bidrar du till att minska avfallet som hamnar på soptippar och främjar en mer hållbar läkemedelshantering.
  • Informera och engagera dig: Lär dig mer om hållbar läkemedelshantering och sprid kunskapen till vänner, familj och kollegor. Ju fler som är medvetna om de miljömässiga riskerna med felaktig läkemedelshantering, desto större chans har vi att göra en positiv förändring för en mer hållbar framtid. Delta i lokala och nationella initiativ för att främja hållbar läkemedelshantering och påverka beslutsfattare att vidta åtgärder för att förbättra systemen för hantering av läkemedelsavfall.